A Virágozz és Prosperálj Alapítvány és Te

Ha néha úgy érzed, hogy magadra vagy hagyva azzal a szándékoddal, hogy egy jobb világ vegyen körül, vagy úgy látod, hogy nem lehet mit tenni, mert olyan mennyiségi fölényben van a negatív jelenségek száma, hogy azzal szemben egy embernek nincs esélye, akkor alábecsülöd azt, hogy mennyien gondolják hasonlóan kicsinek saját lehetséges hatásuk erejét.

Hozzuk divatba az értékeket, az etikát!

Olyan világban élünk, ahol az értéktelen vagy egyenesen káros dolgok nagy hírverést kapnak, míg az értékes tevékenységekről, az érdemleges teljesítményekről alig esik szó. A média és a közösségi média ontja a szenzációkat, de alig esik szó az iskolákban lelkesen tanító pedagógusokról, a színházakban a lelküket a közönségért kitevő színészekről, értékeket tartalmazó könyveket író alkotókról, és még kevesebb a hétköznapokban is helyt álló anyák, apák, gyerekek lelkiismeretes életéről, bármilyen korosztályt képviselő csöndes emberekről.

A figyelmet aberrált videók, agresszivitást reklámozó mozifilmek, ma feltűnő, holnap hanyatló média-celebek vonják magukra. Akik terjesztik az értéktelenség világát, azok azt állítják, hogy “erre vevők az emberek”, azt viszont elfelejtik, hogy azt igénylik, ha arra szocializálják őket.

A Virágozz és Prosperálj Alapítvány szerint

A boldogság nem elérhetetlen dolog, és nem erkölcstelenségből származik. Elérhető az értékes dolgokban való részvétellel, etikával és a szabályok tiszteletével. Régóta ismert, hogy jól alszik az olyan ember, aki becsületes. Becstelen hatalmasságoknak persze mindig is azok lesznek a céltábláján, akik a tisztességet hangsúlyozzák, mert a társadalmi méretű kommunikációt markukban tartók félnek, hogy lelepleződnek saját sanda szándékaik.

Az ember – látva a világban reklámozott és felhalmozódó aberrációt – úgy hiheti, hogy egyedül van, magára hagyva azzal ténnyel, hogy ő jó szándékú, és azzal a vele született vágyával, hogy jól cselekedjen. Ez azonban nem így van. Nincs egyedül, csak azoknak a zaja nagyobb, akik kinevetik a tisztességes embereket, és azzal jönnek neki, hogy “mire mész a becsülettel, én tisztességtelenül is sikeres vagyok”. Az üresség és becstelenség káprázata hangosabb, mint a szorgalmas és becsületes tettek hétköznapisága.

Mi, A Virágozz és Prosperálj Alapítvány önkéntesei nem gondoljuk, hogy egyedül megváltoztathatjuk az értéktelenség és becstelenség útján lépdelő társadalmat, de nem is vagyunk egyedül. Világnézettől függetlenül szövetségesünk minden egyéni ember, minden társadalmi szervezet, közösség és család, aki nem adta fel, és minden nehézség és külső tényező romboló hatása ellenére kitart az értékek megőrzésében, teremtésében és terjesztésében. Akkor is egy oldalon állunk, ha nem ismerjük egymást, az pedig nyilván hatékonyabb, ha együttműködünk.

Megosztók és az erkölcs

Van média, vannak újságok és olyan ismert emberek is, akiket egyedül a hatalmuk megőrzése vezérel, és használják is hatalmukat az értékeket képviselők lejáratására. Minket és más csendes embereket nem érdekel a hatalom, ezért van szerencsénk nem harcban állni a hatalmasságokkal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy attól függetlenül, hogy nekik sok-sok eszközük és terük van lelki és testi aberrációk reklámozására, nekünk hátrálnunk kellene.

Az emberek többsége nem etikátlan, nem erkölcstelen, nem törekszik gátlástalanul előre mások hátán keresztül, hanem saját értékrendje szerinti boldogságra törekszik, és mások számára is ezt kívánja.

Az egyes ember

Érdekes módon, a becsületes, értékek mentén élő emberek azok, akik el szoktak gondolkodni azon, hogy valamit helyesen tesznek vagy sem, valamit jól látnak vagy nem. Erről akár fel is ismerhetnénk őket. A gátlástalanság képviselői, a becstelenségből hasznot húzók valószínűleg régen tették már fel maguknak azt a kérdést, hogy “Helyes ez?” (Pedig ők is jónak születtek, csak már elfelejtették.)

Mindegy, hogy milyen a világnézeted. Lehetsz buddhista, katolikus, adventista, református vagy evangélikus, lehetsz Jehova tanúja, mohamedán, a Baptista, a Szcientológia vagy az Egyesítő Egyház tagja, vagy akár materialista is; ha valós emberi értékek szerinti életet élsz, vagy legalábbis megpróbálsz így tenni, akkor ugyanazon az oldalon állunk, és mi tisztelünk téged.

Ha személyesen találkozunk valaha, akkor annak örülünk, de ha ismeretlenek maradunk mindvégig egymás számára, akkor is elmondhatjuk végig, és ezen élet végén is, hogy megtiszteltetés volt veled ugyanabban az időben egymáshoz hasonló értékeket képviselni, és emberhez méltó életre törekedni, valamint mások számára is ezt kívánni és közvetíteni.

Részünkről arra törekszünk, hogy ha materialista vagy, akkor etikus hozzáállással legyél egy jobb materialista, ha keresztény vagy, légy jobb keresztény, ha zsidó vagy legyél jobb zsidó, ha Krisna tudatú hívő, akkor az etikai szinted emelésével légy jobb Krisna tudatú hívő. Etikával lehetsz jobb mozdonyvezető, jobb tanár vagy jobb “bárki”. A Virágozz és Prosperálj Alapítványnál annak örülünk, ha ez történik veled, akárki is vagy.

Etika

Az etika személyes ügy, míg az erkölcs közösségi szabályokon alapszik. Tiszteletre méltó erkölcsösnek lenni, de néha nem elég. A második világháborúban a nácik olyan törvényeket hoztak, melyek szerint erkölcstelen volt zsidókat bújtatni, viszont nagyon is erkölcsös volt besúgni és elhurcolni őket. A kommunizmus alatt “törvényekkel biztosítottan” erkölcsös volt besúgni azt, aki nem értett egyet a rendszerrel.

Ezek miatt az embert nehéz társadalmi körülmények között csak az etika tarja fent, mivel az erkölcs ilyenkor alacsonyan van. Nem kell ahhoz diktatúra, hogy az erkölcsök lent legyenek. Elég hozzá, ha millió számra valóságshow-t néznek az emberek, vagy más divatosan fogyasztott média vagy közösségi médiaterméket, s máris erkölcsösnek tüntetik fel a szexuális szabadosságot, a kábítószert és az erőszakot. Így kárt szenved a hűség, a józanságra és egészségre törekvés, valamit gyengeségnek tűnhet a békés szemlélet.

Egy etikára törekvő ember természetesen kevesebbet enged meg magának, mint egy erkölcstelenséggel átitatott társadalom.

Amiről itt szó van, annak egy részét egyszerűbben és zseniálisan leírta József Attila:

“Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”
(Két hexameter)

Talán jönnek majd szkeptikusok, akik miden szót, amit itt feljebb olvastál, lekicsinyelnek majd, vagy azt mondják erre, hogy túlságosan idealista dolog. Azt is mondják majd, hogy te sem vagy teljesen tiszta, pedig bár hibáztál már, de mindig elindultál etikusabb irányban. Ők sosem indultak el veled párhuzamosan, de feddhetetlenséget színlelnek. Nem olyan óriási baj ez számodra és nekünk sem A Virágozz és Prosperálj Alapítványnál, annál nagyobb probléma viszont azoknak, akik elfelejtették, hogy minek születtek a Földre – Embernek, aki alapvetően jó.

Ezért A Virágozz és Prosperálj Alapítvány Célja

Egy olyan világ létrehozása, amely a becsületességen, őszinteségen és sikerességen alapul.
Egy olyan világ, ahol az emberek szárnyalhatnak, megvalósíthatják álmaikat és boldogok lehetnek.
Egy olyan világ, ahol érték a tisztelet, a figyelmesség és kedvesség.
Egy olyan világ, ahol nincs elnyomás, részvétlenség és becstelenség.
Egy olyan világ, ahol nincs bűnözés és korrupció.
Egy olyan világ, ahol érték az érték.

Szeretnéd, ha ilyen lenne a világ?

Akkor oszd meg a Facebook-on ezt az írást!

A Virágozz és Prosperálj Alapítvány Célja